CuteDJ 4.3.5

CuteDJ 4.3.5

Beijing Kuaiyi Internet Technology Ltd. – 9,4MB – Shareware –
Perform live, record mixes on-the-go, or enable Automix mode and let CuteDJ mix your favorite playlist automatically. With unprecedented ease-of-use and innovative features like seamless iTunes transitions, auto-mixing capabilities, vinyl emulation, VST effects, BPM sync, crossfader curve control, intelligent looping, Harmonic Match, midi controller support and a ton of other professional features. Whether you are a professional experienced DJ, or a music enthusiast, CuteDJ takes DJing to the next level and offers a unique experience for beginners and professionals alike.

Tổng quan

CuteDJ là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Beijing Kuaiyi Internet Technology Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của CuteDJ là 4.3.5, phát hành vào ngày 06/06/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 02/12/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 4.3.5, được sử dụng bởi 33 % trong tất cả các cài đặt.

CuteDJ đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 9,4MB.

CuteDJ Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho CuteDJ!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có CuteDJ cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Beijing Kuaiyi Internet Technology Ltd.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản